Istorijat kompanije

2013 - 2011

2013 Otvaranje filijale Vlkanova (Slovačka).
         Otvaranje Häfele trgovine u Vyskovu (Češka) i u Spacince (Slovačka).
         Otvaranje novog izložbenog prostora u Salzburgu Aupoint (Austrija).
         Proširenje skladišta u Villachu i Gasteinu (Austrija).

2012 Preuređenje filijale Kramsach (Austrija).
         Otvaranje novog izložbenog prostora u Leipzigu (Nemačka).

2011 Postavljanje izložbenih podnica u svim filijalama.
         Preseljenje filijale Đakovo u Osijek.
         Preseljenje i otvaranje nove filijale u Visokom (Bosna i Hercegovina).

2010 - 2001

2010 Otvaranje novih i preuređivanje postojećih izložbenih prostora u većini filijala.
         Otvaranje nove vakuumske prostorije i centra za obuku u Brasovu (Rumunija).
         Dograđivanje skladišnog prostora u Českoj Trebovi (Češka).

2009 Otvaranje i premeštanje filijale Sofija u Musachevo (Bugarska).
         Otvaranje izložbenog prostora u Desing Centru Bukureštu (Rumunija). 

2008 Uspostava poslovnih kontakata u Srbiji.
         Uspostava poslovnih kontakata Rusiji. Otvaranje filijale u Moskvi i Sočiju (Rusija). 
         Otvaranje i premeštanje filijale Pirovac u Šibenik.
         Premeštaj filijale Cluj u Napocu (Rumunija).
         Preseljenje filijale Bukurešt (Rumunija) u nove izgrađene prostore.

2007 Otvaranje nove filijale Sarajevo (Bosna i Hercegovina).
         Otvaranje filijale Pécs (Mađarska).
         Otvaranje filijale Kiev (Ukrajina).
         Preseljenje filijale Timisoara (Rumunija) u nove prostorije.
         Otvaranje filijale Vodnany (Češka).
         Otvaranje fabrike furnira J.F.Furnir u Brašovu (Rumunija).

2006 Otvaranje filijale Đakovo.
         Preuzimanje Finnforest Romania s filijalama u Bukureštu, Cluju, Timisoarau.
         Otvaranje filijale Licartovce (Slovačka).
         Otvaranje filijale Zalaegerszeg (Mađarska).
         Otvaranje filijale Celje (Slovenija).

2005 Otvaranje filijale Ostrava (Češka).
         Otvaranje filijale Rijeka.
         Otvaranje filijale Timisoara (Rumunija).
         Otvaranje filijale Cluj (Rumunija). 

2004 Otvaranje filijale Miskolc (Mađarska).
         Otvaranje filijale Szeged (Mađarska).

2003 Otvaranje filijale Pirovac.
         Početak poslovne saradnje u Sloveniji, otvaranje filijale Ljubljana i Murska Sobota.

2002 Otvaranje filijale Brasov (Rumunija).
         Otvaranje filijale Györ (Mađarska).

2001 Otvaranje filijale Brandys (Češka).
         Izgradnja i premeštaj filijale Zamberk (Češka) u Česku Trebovu.
         Otvaranje filijale Zagreb – Velika Gorica.
         Preseljenje filijale Dunaharaszti (Mađarska) u nove prostorije.

2000 - 1991

2000 Uspostavljanje poslovnih odnosa u Rumuniji. 
         Otvaranje filijale Zilina (Slovačka).

1999 Otvaranje filijale Rockycany (Češka).  
         Uspostava poslovnih odnosa u Mađarskoj i Hrvatskoj. 
         Otvaranje filijale Dunaharaszti/Budinpešta (Mađarska).

1998 Otvaranje filijale Trnava/Spacince (Slovačka).
         Izgradnja i preseljenje filijale Vlasim (Češka) u Domasin.
         Otvaranje filijale Zamberk (Češka).
         Izgradnja i preseljenje filijale Brixlegg u Kramsach (Austrija).
         Otvaranje centra rezane građe i furnira u Stockerau (Austrija).

1997 Otvaranje centra rezane građe i furnira u Welsu (Austrija).
         Preuzimanje centra rezane građe u St. Marein (Austrija).

1996 Otvaranje centra rezane građe i furnira Salzburgu-Aupoint (Austrija). 
         Otvaranje filijale Vyskov (Češka).

1992 Otvaranje filijale Vlasim (Češka).

1991 Otvaranje prve inostrane filijale u Leipzigu (Nemačka).

1990 - 1981

1990 Početak uspostavljanja poslovnih odnosa u Češkoj. 

1986 Otvaranje filijale Brixlegg (Austrija).

1985 Preuzimanje kompanije Kunststoff Zengerer G.m.b.H u Grazu (Austrija).

1980 - 1971

1978 Otvaranje filijale Salzburg-Bergheim (Austrija).

1970 - 1961

1965 Otvaranje filijale Villach (Austrija).

1964 Preuzimanje veletrgovine furnira Holver u Beču (Austrija). Početak proizvodnje furnira od domaćih i egzotičnih vrsta drveta. 

1960 - 1951

1959 Otvaranje filijale Linz i Bad Hofgastein (Austrija).

1948

1948 Josef i Antonia Frischeis osnivaju preduzeće u Stockerauu u blizini Beča (Austrija).