Naši partneri

Naši kupci.
Sve sami unikati.

Roba se može više puta zameniti. Ali ljudi ne. Jer poverenje se gradi godinama. Zato nam nisu važni brzi poslovi kod kojih ne možemo garantovati stopostotno zadovoljstvo. Posledica? Dugogodišnji kupci koji nam često i u drugoj generaciji ukazuju svoje poverenje.

 

Više volimo kad je lično
Naša tradicionalna kompanija posebnu važnost pridaje i direktnom kontaktu sa kupcima: nije slučajnost da se veći deo našeg dnevnog posla odvija na ličnom nivou. Upravo u ekonomski nestabilnim vremenima važno je imati partnera na kojeg se možete osloniti.

 

Drvo je otporan i stabilan građevinski materijal. Kao i naši odnosi s kupcima .

Naši dobavljači.
Pouzdana veza.

Ponosni smo na svoje dugogodišnje i bliske odnose s dobavljačima. Naručujemo isključivo kod renomiranih proizvođača u Evropi i prekomorskim zemljama te sarađujemo u mnogim sektorima s vodećim kompanijama na tržištu. Naša nabavna mreža rasprostranjena je širom sveta.

 

Regionalno i međunarodno: profitiramo na obe strane
Preko naših smo filijala regionalno direktno lokalno zastupljeni i na taj način najbolje informisani o tržišnim uslovima. Na međunarodnom nivou imamo direktan pristup najboljim tržištima nabavke i profitiramo od iskustava i mogućnosti globalne grupe.

Naši zaposleni.
Pun pogodak.

Dugoročno gledano kompanija može biti uspešna samo ako se gradi na dobrim temeljima: a te odnose pored svih važnih brojki u velikoj meri stvaraju dobro obrazovani i motivisani radnici. Od pripravnika do stručnjaka – kontinuirani rast kompanije i međunarodno okruženje garantuju svakom radniku uzbudljive mogućnosti. Grupa Frischeis nudi sigurno radno mesto za oko 2.200 zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

Ovi podaci govore sami za sebe…
Samo u Austriji Frischeis godišnje obučava oko 20 pripravnika. I sigurno nije slučajnost što mnogi od njih ostaju u kompaniji dugi niz godina ili čak više decenija. Obično je stranica internog časopisa za zaposlene na kojoj se čestita na okruglim godišnjicama rada uvek dobro popunjena: bilo da je reč o 20- ili 40-godišnjoj lojalnosti...