70 godina JAF-a

17. август 2018.

Sve počinje u Štokerau: Ovde je 1948. godine položen kamen temeljac danas uspešne firme J.u.A. Frischeis. Na 70. godišnjicu je Austrija još uvek srce našeg preduzeća koje trenutno posluje u celom svetu.

 

 

Preduzeće Frischeis se 26.jula 1948. prvi put službeno spominje. Tog dana je izdata licenca za trgovinu drvetom i drvnim proizvodima. Počelo je u zgradama nekadašnje štavionice - otuda potiče i do danas je zadržano ime "Gerbergasse" (ulica štavionica). U prvu trgovačku robu ubrajaju se daske, ugalj i drvo za ogrev. Sredinom 50-tih godina preduzeće broji 50 zaposlenih.

 

 

Počinje širenje

Prve filijale u austrijskim pokrajinama usledile su 1958. godine: Može se reći da je Josef Frischeis sa odmora u toplicama u Bad Hofgasteinu došao sa idejom osnivanja filijale: U godinama razvoja već je na samom početku jedno bilo jasno definisano: Podela posla između supružnika koja je tokom trideset godina zajedničkog upravljanja preduzećem ostala ista - Josef Frischeis je odgovoran za nabavku i prodaju, dok finansije perpušta svojoj supruzi Antoniji. Kad je Josef Frischeis 1978. prerano preminuo, njegov sin Johan preuzeo je posao i vodi ga zajedno sa svojom majkom Antonijom, koja je do svoje penzije ostala povezana sa preduzećem.

 

 

 

Do kasnih 90-tih godina širenje preduzeća u Austriji je bilo u prvom planu. U gotovo svakoj austrijskoj pokrajini otvorena je najmanje jedna filijala. Od početka 90-tih godina se paralelno uz to naglasak stavljao na međunarodni rast: Počeo je u Češkoj, a u narednim godinama se razvio brzo u Nemačkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatsoj i Rumuniji. Od 2005. godine usledila su "mlada tržišta" sa Bugarskom, Poljskom, Bosnom i Hercegovinom , Rusijom i Srbijom. Kupovinom DLH Azija i Afrika grupa JAF je 2014. ušla u posao isporuke do vrata.

 

 

70 godina kompetencije za drvo

Danas Grupa JAF spada u vodeće ponuđače drveta i drvnih sirovina. 57 filijala, 17 zemalja, 3 kontinenta: JAF se na međunarodnom polju postao  snažan partner za drvo-prerađivački obrt, građevinsku industriiju i preprodaju, a u Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj je već tržišni lider.

J.u.A. Frischeis je od osnivanja do danas preduzeće izvrsnog kvaliteta kojim upravljaju vlasnici - od terenskih zastupnika na licu mesta do direktora. Iza našeg tradicionalnog preduzeća je 70 godina stabilnih vrednosti i zdrave konkurencije u radu sa drvetom.