Ručak sa ambasadorom Austrije

21. октобар 2020.

 

U septembru je održan sastanak sa austrijskim poslovnim predstavnicima u austrijskoj rezidenciji sa ambasadorom Republike Austrije Nicolausom Lutterottijem, austrijskim komercijalnim savetnikom Erikom Teoman-Brenner i zamenikom šefa ADVANTAGE AUSTRIA Serbia Michael Dobersbergerom.

 

Posle 6 meseci održavanja kontakta sa poslovnim partnerima i saradnicima na mreži, došlo je vreme da se najvažniji predstavnici austrijskih kompanija u Srbiji okupe na jednom mestu. Cilj sastanka bio je sumiranje utisaka o poslovanju tokom krize izazvane virusom Corona, kao i isticanje podrške Austrijske privredne komore svim predstavnicima Austrije.

Prisustvovali su predstavnici kompanija iz trgovine, bankarstva, građevinarstva, osiguravajućih društava, automobilske industrije i mnogih drugih. U ovo izazovno vreme Advantage Austria održava kontakte i dobre odnose sa svim austrijskim kompanijama koje posluju u Srbiji. Mesto sastanka bilo je u bašti austrijske rezidencije u Beogradu.