Sertifikati

Sertifikat Excellent SME 

Međunarodni sertifikat boniteta izvrsnosti rejtinga AAA izdat kompaniji J.u.A. Frischeis d.o.o. u Srbiji izdat za 2017. godinu

Sertifikat Company Wall 

Sertifikat bonitetne izvrsnosti izdat kompaniji J.u.A. Frischeis d.o.o.u Srbiji za 2018. godinu
 

Sertifikati proizvođača ASD Laminat

Ovde možete pronaći sertfikate i tehničke listove za ASD compact ploče u PDF formatu.
 

Sertifikati proizvođača Fantoni

Ovde možete pronaći sertfikate i tehničke listove za Fantoni ploče u PDF formatu.
 

Sertifikati proizvođača Kastamonu 

Ovde možete pronaći sertfikate i tehničke listove za Kastamonu ploče u PDF formatu.
 

Sertifikati proizvođača Sauerland 

Ovde možete pronaći sertfikate i tehničke listove za Sauerland ploče u PDF formatu.
 

Sertifikati proizvođača Spanolux 

Ovde možete pronaći sertfikate i tehničke listove za Spanolux ploče u PDF formatu.
 

Sertifikati proizvođača Sveza

Ovde možete pronaći sertfikate i tehničke listove za Sveza šperploče u PDF formatu.