Pitanja i odgovori (FAQ)

Koje pretraživače koristiti?

Svi glavni desktop pretraživači su u potpunosti podržani:

  • Chrome aktuelna verzija
  • Internet Explorer - od verzije 9
  • Firefox aktuelna verzija
  • Apple Safari 5 i veći prema gore

Internet Explorer 8 je po pravilu podržan, ali može doći do promena izgleda.

Mobilni pretraživači

  • Ipad/Iphone: iOS5+
  • Android: 2.3+
  • Windows Mobile: 8+