Postavljanje dekinga

Saveti za postavljanje drvenih terase

Temelj

Prilikom izgradnje temelja (betonska ploča, temeljne tačke itd.) mora se garantovati da se vlaga na terasi i ispod terase i potkonstrukcije brzo odvodi. To se može nivelisati i osigurati uz nagib temelja od 2 do 5 posto odnosno pomoću podložnih nogica ili podložnih jastučića. Sam deking uz pravilnu konstrukciju ne smeju imati nagib.

Podloga

Drenirajuća sintetička tkanina primerena je za konstruktivnu zaštitu drveta između podloge i drvne potkonstrukcije, budući da odvode zaostalu vlagu te potkonstrukcija ne leži direktno na temelju. Takođe sprečava rast korova ispod dekinga.

Podložne nogice

Kod visokih konstrukcijskih sastava ili jako neravnog temelja terasa se može uz pomoć podesivih nogica brzo nivelisati i odrediti tačna visina. Dodatno služe kao konstruktivna zaštita za drvo između temelja i potkonstrukcije.

Potkonstrukcija

Potkonstrukcija je svakako preporučljiva kod izgradnje dekinga, budući da drvo ne treba imati direktni kontakt s vlažnom zemljanom podlogom. Kad postoji razmak od zemlje, deking se bolje provetrava. Bilo da je reč o evropskoj vrsti drveta, egzotičnom ili termo drvetu - za svaki dekinge postoji odgovarajuća potkonstrukcija. Osim toga, za izgradnju je primerena aluminijumska potkostrukcija. One su vrlo trajno rešenje s kojim se mogu realizirati i male visine dekinga, npr. kod obnove balkona.

Prilikom polaganja potkonstrukcije potrebno je obratiti pažnju na najmanju visinu od 70 mm kako bi se omogućilo potrebno provetravanje dekinga. Osim toga, dimenzija potkonstrukcije mora biti dovoljno čvrsta kako bi sprečila bubrenje i utezanje terasa tokom godina. Razmaci potkonstrukcije trebali bi biti najviše 20 puta veći od debljine terase, a prilikom sudaranja terasa trebali bi biti dvostruko veći.

Nadalje, preporučuje se da ležište između dekinga i potkonstrukcije bude malo kako bi se olakšalo sušenje kontaktne površine. Kod ležišta većih od 50 mm preporučujemo konstruktivne mere, kao npr. razmaknu letvicu - distancer, razmaknu spojnicu itd.

Pričvršćivanje

 

Deking se može pričvrstiti tako da vijci budu vidljivi ili nevidljivi. Ako se deking pričvrsti tako da vijci budu vidljivi, moraju se za svako drvo potkonstrukcije koristiti najmanje 2 vijka. Dužina vijaka trebala bi biti najmanje 2,5 puta veća od debljine terase i od nerđajućeg čelika ili istovrsnog materijala, a ne od rđajućeg čelika. Kako bi se izbeglo stvaranje pukotina, deking se treba probušiti bušilicom s upuštenom glavom, kako bi vijak bio ravan s površinom obloge. Pritom je potrebno ostaviti dovoljan razmak od kraja dekinga.

Držač razmaka                                                                                                               

Kako deking ne bi ležao direktno na potkonstrukciji za dovoljan razmak zadužene su razmakna spojnica i razmakna letvica - distancer. Osim toga, sastavi sprečavaju otkidanje vijaka.

Predbušenje 

Kod drveta velike gustine predbušenje je neophodno. U načelu preporučujemo za sav deking predbušenje kako bi se sprečilo stvaranje pukotina.

NAPOMENA:

Tipična svojstva drveta kao prirodne sirovine, odnosno tipična obeležja za određenu vrstu, ali ne i nedostaci jesu:

  • pojava sivila po površini koja nije obrađena
  • razlike u boji
  • pukotine na površini i krajevima terase nastaju usled upotrebe drveta
  • iskrivljenje usled usušenja drveta
  • smolne vrećice kod pojedinih vrsta četinara, kao npr. bora i ariša
  • hrapavi delovi uzrokovani nepravilnim rastom drveta
  • sitne rupice u tvrdom drvetu koje su uzrokovali insekti u odezanom drvetu, npr. bankirai
  • zavisno od sastava drveta (bankirai, ariđš. hrast) zbog neodržavanja (cementni prah, veštačko đubrivo, strugotine olova) može doći do reakciji na površini drveta


 

Načini polaganja

U Frischeis-ovom asortimanu pronaći ćete različite sastave za nevidljivo polaganje svog dekinga što znači da glave vijaka nisu vidljive na površini pojedinih dekinga. Za sastave postoje početni i završni komadi koji nevidljivo pričvršćenje dovode do savršenstva.

U nastavku smo rezimirali nekoliko pokaznih primera za polaganje.

 

Drvo – drvo

Vidljivi vijčani spoj (PVC razmakna traka)

Opis montaže
Ova montaža predstavlja čvrstu montažu dekinga. PVC razmakna traka i umetak podloge stvaraju konstruktivnu drvenu zaštitu dekinga. PVC razmakna traka garantuje kružno provetravanje poda i potkonstrukcije - na taj način drvo ne može nabubriti. Umeci podloge sprečavaju direktni kontakt sa podlogom i osim toga stvaraju izolaciju od buke koraka.

Pričvršćivanje
Kao smernica za utvrđivanje dužine vijka obračunava se deking uvećan za 2,5 puta pri čemu se mora uzeti u obzir visina razmaknice (2,5 x debljina dekinga + visina PVC razmakne trake). Svakako se preporučuje prethodno izbušiti deking.

Utošak materijala
Osnovica za ove obračune je deking širine 120 mm. Navedene količine vrede stoga kao gruba smernica, budući da stvarne vrednosti za Vaš deking zavise od širine i oblika dekinga.

Popis materijala (po m2)
1
Deking 8 m' [1]
2
Hapatec vijak  [4] 40 kom [1] [2]
3
Razmakna traka 3,5 kom [2]
4
Vijak s cilindričnom glavom ZK (4 x 38 mm) 40 kom [2]
5
PK (= potkonstrukcija) drvo 2,5 m' [2]
6
Umetak podloge 6 kom [2] [3]
1 pri širini dekinga od 120 mm
2 pri razmaku PK za oko 400 mm; (PK-razmak = 20 x deking)
3 kod tačke razmaka oko 500 mm (preporuka za drvo - potonstrukcija)
vijak zavisi od vrste drveta. Molimo Vas da se obratite našem stručnjaku za deking.
 

Drvo – Drvo

Vidljivi vijčani spoj (graničnik razmaka)

Opis montaže
Ova montaža predstavlja čvrstu montažu dekinga. Granica razmaka i umetak podloge stvaraju konstruktivnu drvnu zaštitu dekinga. Granica razmaka garantuje kružno provetravanje poda i potkonstrukcije - na taj način drvo ne može nabubriti. Umeci podloge sprečavaju direktni kontakt s podlogom te osim toga stvaraju izolaciju od buke koraka.

Pričvršćivanje
Kao smernica za utvrđivanje dužine vijka obračunava se deking uvećana za 2,5 puta. Svakako se preporučuje prethodno izbušiti deking.

Utošak materijala
Osnovica za ove obračune je deking širine 120 mm. Navedene količine vrede stoga kao gruba smernica,  budući da stvarne vrednosti za Vaš deking zavise od širine i oblika dekinga.

Popis materijala (po m2)
1
Drvena terasa 8 m'  [1]
2
Hapatec/Terrasotec vijak  [4] [4] 40 kom [1] [2]
3
Granica razmaka 20 kom[2]
4
PK (=potkonstrukcija) drvo 2,5 m'  [2]
5
Umetak podloge 6 kom [2] [3]
1 pri širini dekinga od 120 mm
2  pri razmaku PK za oko 400 mm; (PK-razmak = 20 x debljina dekinga)
3 kod tačke razmaka oko 500 mm (preporuka za drvo - potonstrukcija)
4 vijak zavisi od vrste drveta. Molimo Vas da se obratite našem stručnjaku za deking.
 

Drvo - drvo

Nevidljiv vijčani spoj (PROFIX 2)

Opis montaže

Pomoću sistema Profix 2 deking od termo drveta (bor, jasen) se mogu pričvrstiti tako da nisu vidljivi. Graničnik Profix 2 se pod oko 45 stepeni spaja sa potkonstrukcijom. Stoga je pogodan ovaj sistem pričvršćivanja samo u spoju s drvenom podkonstrukcijom (NE MOŽE se koristiti sa aluminijskom potkonstrukcijom).

Pomoću podesive nožice mogu se realizovati povišene montaže terasa što dovodi do željenog dobrog provetravanja terase što terasu čini dugovečnijom. Osim toga se pomoću podesivih nožica terasa može brzo i jednostavno iznivelisati uz optimalni nagib.

Utošak materijala

Osnovica za ove obračune je pod širine 120 mm. Navedene količine vrede stoga kao gruba smernica, budući da stvarne vrednosti za Vaš deking zavise od širine i oblika dekinga.

Popis materijala (po m2)
1
  Deking 8 m' [1]
2
Profix 2 20 kom [1] [2]
3
Vijak sa cilindričnom glavom ZK (4 x 38 mm) 20 kom [2]
4
PK (=potkonstrukcija) drvo 2,5 m' [2]
5
Podesiva nogica 6 kom [2] [3]
1 pri širini dekinga od 120 mm
2 pri razmaku PK za oko 400 mm; (PK-razmak = 20 x debljina dekinga)
3  kod tačke razmaka oko 500 mm (preporuka za drvo - potkonstrukcija) 
 

WPC TimberTech - drvo

Pričvršćivanje  CONCEALoc-om

Opis montaže 

Pomoću spojnica CONCEAL terase TimberTech se nevidljivo mogu montirati na drvene potkonstrukcije. Spojnica se pod 45 stepeni spaja na potkonstrukciju. Na taj način ovaj sistem funkciniše samo na drvenoj potkonstrukciji (NE MOŽE SE koristiti na aluminijskim konstrukcijama).

Zavisno od količinama pakovanja (pojedinačni vijci 175 komada, vijci u u šaržeru 900 komada) vijci se za pričvršćenje spojnica CONCEALoc mogu spojiti (vijci) ili se mogu ispucati pištoljem za polaganje (vijci u u šaržeru). Podloga stvara izolaciju od buke koraka. Asortiman TimberTech svojim bočnim zaslonima (blendama) nudi savršeno rešenje za bočne završetke dekinga.

Utošak materijala

Navedene količine vrede kao gruba smernica, budući da stvarne vrednosti za Vaš deking zavise od širine i oblika dekinga.

Popis materijala (po m2)

1
WPC TimberTech deking  7 m' 
2
CONCEALoc sa vijkom  18 kom[1]
3
PK (=potkonstrukcija) drvo 2,5 m' [1]
4
Umetak podloge 4 kom [2]
1  pri razmaku potkonstrukcije oko 400 mm – prema preporuci prizvođača 
2  kod tačke razmaka oko 500 mm (preporuka za drvo - potkonstrukcija) 
 

WPC UPM - WPC

Aluminijska letvica 

Opis montaže 

Montažni sistem ProFi Deck UPM-a nudi rešenja savršena do detalja. Uz pomoć pričvršćavanja aluminijumske letvice mogu se generisati zatvorene površine. Aluminijumska letvica se pričvršćuje sa vijkom za terase ZK sa vretenom u potkonstrukciju.

Patentirani rub stepenica nudi optimalni završetak dekinga uzduž i popreko. Time se može izgraditi i više stepenica prijatnog izgleda. Kao alternative ivici stepenica dekinga se može završiti i uz pomoć bočnog zaslona. WPC potkonstrukcija nalazi se u prodaji u bojama dotičnih ProFi dekinga i nudi dobro, trajno rešenje.

Utošak materijala

Navedene količine vrede stoga kao gruba smernica, budući da stvarne vrednosti za Vaš deking zavise od širine i oblika dekinga.

Popis materijala (po m2)

1
WPC UPM ProFi Deck dekinga 6,5 m'
2
Aluminijska letvica 6,5 m' [1]
3
Vijak s cilindričnom glavom ZK (4 x 38 mm) 17 kom [1]
4
WPC potkonstrukcija 2,5 m' [1]
5
Umetak podloge 13 kom [2]
6
WPC rub stepenice prema potrebi
7
WPC bočna blenda prema potrebi
1 pri razmaku potkonstrukcije oko 400 mm – prema preporuci proizvođača
2  kod tačke razmaka oko 200 mm – prema preporuci proizvođača
 

WPC UPM - WPC

Graničnik

Opis montaže

 Pomoću UPM-ovog sastava ProFi mogu se montirati ivice stepenica i poprečno uz smer postavljenog dekinga. Pričvršćivanje ove varijante zahteva primenu Profi-graničnika koji je dostupan u određenim bojama. Dodatno se na krajnjim mestima mora položiti druga potkonstrukcija kako bi rub stepenica mogao biti stabilan i kako bi se mogao učvrstiti.

Utošak materijala

Navedene količine vrede stoga kao gruba smernica, budući da stvarne vrednosti za Vaš deking zavise od širine i oblika dekinga.

Popis materijala (po m2)

1
WPC UPM ProFi Deck deking 6,5 m'
2
Profi granica 17 kom [1]
3
WPC potkonstrukcija 2,5 m' [1]
4
Umetak podloge 13 kom [2]
5
WPC rub stepenice prema potrebi
6
WPC bočna blenda prema potrebi
1 pri razmaku potkonstrukcije oko 400 mm – prema preporuci proizvođača
2 kod tačke razmaka oko 200 mm – prema preporuci proizvođača
 

Možda će Vas zanimati:

Brošura dekinga

Sve na jednom mestu! Pogledajte koje sve to vrste dekinga imamo u našoj ponudi i izaberite onu koja je po Vašoj meri.
 

Cenovnik

Kliknite da preuzmete veleprodajni i maloprodajni cenovnik u PDF formatu!