Odgovori na važna pitanja vezana za terase 

Koju vrstu drveta koristiti za terasu?

Načelno postoji veliki broj različitih vrsta drveta koje možete upotrebiti za svoju terasu, a razlikuju se po svojim fizičkim svojstvima, boji i izgledu samog drveta. Preporučujemo: pogledajte naše izložene terase na otvorenom i odlučite. 

Što se podrazumeva pod trajnošću?

Drvo je sirovina koja ne zavisi samo od svojih karakteristika. Način korišćenja, dužina trajanja upotrebe terase kao i vrsta potkonstrukcije (primereno polaganje) koja se primenjuje prilikom izgradnje utiču na sam izgled i trajnost. Načelno, možete izabrati vrstu drveta koje se razlikuje po spektru boja, obliku godova i po svojim fizičkim svojstvima. 

Mi preporučujemo: pogledajte sve naše izložene drvene terase, uverite se u kvalitet istih i  tek tada donesite konačnu odluku.

Trajnost je najznačajniji pokazatelj za primenu drveta na otvorenom prostoru i označava otpornost drveta na razarajuće organizme u direktnom kontaktu drveta s tlom. 

Važan parametar prilikom izgradnje terase od masivnog drveta na otvorenom jeste njegova izdržljivost. Drvo koje se koristi na otvorenim prostorima odlikuje se izdržljivošću i otpornošću na razarajuće organizme, trajnošću, dobrim izgledom i postojanošću. Trajnost drveta i drvenih proizvoda regulisano je prema standardu DIN EN 350-2, pri čemu se vrednuje trajnost drveta u direktnom dodiru s tlom.

Klase trajnost
Klasa Naziv Trajnost Vrste drveta
I Dugotrajnost > 25 godina Teak, Ipé, Termo-jasen
II Trajno 15 - 25 godina Termo-bor, Sapelli, Bangkirai
III Umerena trajnost 10 - 15 godina Ariš, Sibirski ariš, Douglasie
IV Manja trajnost 5 - 10 godina Smreka, Jela
V Kratkotrajno < 5 godina Javor, Bukva

 

Koji drveni profil preporučujemo?

Glatke ili terase s otvorima: površina terase koju Vi odaberete, stvar je ličnog izbora. Kod glatkih površina izražajnija je tekstura terase. Terase s otvorima su manje zahtevne, posebno ako su postavljene vertikalno na smer hodanja, habanje je manje uočljivo, međutim  zahtevaju intenzivniju brigu prilikom održavanja.

Utisak koji ostavlja Vaša terasa svakako zavisi od površine terase – glatkoj ili s otvorima, a stvar je ličnog izbora. Kako biste osetili karakter drvene terase svim čulima, preporučujemo Vam da posetite naše izložbene terase i uverite se u raznovrsnost i kvalitetu terasa. 

Na koja fizička obeležja treba obratiti pažnju prilikom odabira terasa?

Drvo je prirodni materijal koji se s vremenom menja, zavisno o mestu upotrebe i uticaju vremenskih prilika. To naravno, vredi i za drvene terase. Naše masivno drvo poseduje različita fizička svojstva koja se moraju uzeti u obzir prilikom odabira. Važno je obratiti pažnju na sedeće: 

PROmENE OBLIKA: BUBRENJE, UTEZANJE, uvrtanje
Drvo je higroskopno, što znači da poseduje mogućnost prilagođavanja sadržaja vode i vazduha. Usled upijanja ili otpuštanja vlage, kod drveta može doći do vidljivih promena oblika (bubrenja, utezanja, uvijanja). Prirodna sklonost drveta je da se prilagodi vlažnosti okoline, što je kod drvenih terasa svakako manje izraženo. Međutim, ovo svojstvo drveta može imati za posledicu promenu prvobitnog izgleda razmaka između terasa – fuga. Higroskopska svojstva drveta trebala bi se svakako uzeti u obzir prilikom postavljanja Vaše terase.  

TRajnost
Važan parametar prilikom izgradnje terase od masivnog drveta na otvorenom jeste njegova izdržljivost. Drvo koje se koristi na otvorenim prostorima odlikuje se izdržljivošću i otpornošću na razarajuće organizme, trajnošću, dobrim izgledom i postojanošću. Trajnost drveta i drvenih proizvoda regulisano je prema standardu DIN EN 350-2, pri čemu se vrednuje trajnost drveta u direktnom dodiru s tlom. 

Patiniranje drveta
Imajte na umu: svako drvo koje se koristi bez zaštitnog uljnog premaza na otvorenom,  s vremenom poprima sivu boju. Preporučuje se da se terasa svakako zaštiti premazom kako bi se sprečio nastanak sivila. Nadalje je potrebno redovno vršiti zaštitu kako kiša ne bi isprala nanesena zaštitna ulja. Naši stručnjaci rado će Vas savetovati pri odabiru sredstava za održavanje površine.

Površinske pukotine drveta
Svakako je potrebno uzeti u obzir sklonost određene vrste drveta za nastanak površinskih pukotina.

NAPOMENA:
Drvo je prirodni proizvod. Stoga one karakteristike koje odgovaraju sirovini koja je prirodno rasla ili koje predstavljaju tipična obeležja vrste drveta nisu greške. Na primer:

 

  •  pojava sivila po površini koja nije obrađena
  •  razlike u boji
  •  pukotine po površini i krajevima terase nastaju usled upotrebe drveta
  •  iskrivljenje usled usušenja drveta
  •  smolne vrećice kod pojedinih vrsta četinara kao npr. bora i ariša,
  •  hrapavi delovi uzrokovani nepravilnim rastom drveta
  •  sitne rupice u tvrdom drvetu koje su uzrokovali insekti u odrezanom drvetu, npr. bankirai
  • zavisno od sastava drveta (bangkirai, ariš, hrast, akacija) zbog neodržavanja (cementna prašina, veštačko đubrivo, strugotine olova) može doći do reakcije na površini drveta.

Je li potrebna potkonstrukcija prilikom izgradnje terase?

Prilikom izgradnje potkonstrukcije  mora se garantovati da se vlaga na terasi i ispod terase i potkonstrukcije brzo odvodi. To se može nivelisati i osigurati uz nagib temelja od 2 do 5 % odnosno pomoću podložnih nogica. Same terase uz pravilnu konstrukciju ne smeju imati nagib.

» Informacije o postavljanju drvenih terasa

Kako se terase mogu zaštiti?

 Nezaštićene terase izložene su klimatskim uticajima i stoga su podložne promenama površine te nakon nekoliko meseci dolazi do pojave pukotina i sivila zbog stalnih promena vlage u vazduhu. Primenom zaštitnih uljnih premaza sprečava se i usporava pojava gore navedenog,  te pruža mogućnost individulanog bojanja terasa. Isto tako se upotrebom zaštitnih uljnih premaza terase štiti od UV zračenja, apsorpcije vlage iz vazduha i pojave pukotina u drvetu.

Na koji način održavati drvenu terasu?

Ako je drvo bez površinske zaštite izloženo vremenskim uticajima, dolazi do promene njegove boje i strukture površine. Nakon nekoliko meseci kod neobrađenog drveta nijansa boje postaje siva, a na osnovi promena u vlažnosti dolazi do stvaranja pukotina na površini. Korišćenje ulja za drvene terase omogućuje individualno stvaranje boja terasa, čime se sprečava odnosno odgađa stvaranje sivila na drvetu. Omogućuje zaštitu od UV zraka i smanjuje upijanje vlage, tako da se smanjuje stvaranje pukotina u drvetu.

Ako se radi o težim nečišćenim terasa, preporučujemo - zavisno o stepenu nečišćenja - proizvode iz našeg asortimana.

» Informacije o održavanju drvenih terasa

 

Možda će Vas zanimati:

Brošura drvenih terasa

Sve na jednom mestu! Pogledajte koje sve to vrste drvenih terasa imamo u našoj ponudi i izaberite onu koja je po Vašoj meri.
 

Cenovnik

Kliknite da preuzmete veleprodajni i maloprodajni cenovnik u PDF formatu!