Impressum

J.u.A. Frischeis d.o.o.

Sedište & rukovodstvo

Industrijska zona "Berbernica" bb  l  22330 Nova Pazova  l  Srbija

Tel: +381 22 328 125  l  Fax:  +381 22 323 346 l  e-mail: info@jaf.rs 

    

PIB:
105377432

Matični broj subjekta: 
20369248   

PDV broj: 
384696888

Žiro računi:
Societe Generale A.D. 275-0010228567990-80

Raiffeisen Banka A.D. 265-1040310001120-93

Osnovni kapital:

4.600.000,00 eur

Članovi društva:
Branković Saša- direktor, Werner Stix- direktor